CAFÉ ÅNGLOKET HAR STÄNGT FÖR DEN HÄR SÄSONGEN

Nu vilar vi på hanen till nästa sommar och tackar alla gäster, bybor, volontärer från hela världen och feriearbetare för en fantastisk sommar.

Styrelsen för Kusfors Allaktivitetshusförening

Lämna en kommentar

Din kommentar